Cenník

Bezplatne: Konzultácia a poradenstvo

Náklady klienta: Podpisy na dokumentoch ( 1,50 € – 1 x podpis na matrike )

Potrebné úkony klienta: Podpísanie a overenie dokumentov


Založenie s.r.o. ( neobmedzený počet volných živností )…………………. 279 €


Pri dvoch a viacerých zmenách cenová kalkulácia

Zmena spoločníkov ( predaj obch. podielu ) …………………………………… 89 €

Zvýšenie / zníženie základného imania spoločnosti ……………………….. 149 €

Vymenovanie / odvolanie konateľa ……………………………………………….. 89 €

Vymenovanie / odvolanie prokuristu …………………………………………….. 89 €

Zmena sídla spoločnosti ……………………………………………………………….. 89 €

Doplnenie predmetov činnosti ( voľné )………………………………………….. 89 €

Doplnenie predmetov činnosti ( viazané – 10 €/ks) ………………………… 89 €


Zlúčenie spoločnosti ……………………………………………………………….. Dohodou

Výmaz spoločnosti z ORSR ( aj zadlženej ) ………………………………… Dohodou