Časté otázky

Aký je postup ak mám záujem založiť s.r.o.?

Novú s.r.o. môžete mať založenú za cca 8 – 11 pracovných dní. Dokumenty Vám pripravíme zvyčajne do hodiny a podania na úrady robíme v deň kedy ich dostaneme od klienta. Zvyšný čas tvoria zákonné a technické lehoty úradov. Na Slovensku sa s.r.o. rýchlejšie ako u nás založiť nedá!


 Kedy sa platí za služby?

Faktúru zasielame spolu s pripravenými dokumentami. Splatná je najneskôr pred podaním na obchodný register, teda v čase keď je z našej strany vykonanej 90% práce.


Ake ďalsie výdavky budem mať so založením s.r.o.?

Okrem poplatku za naše služby budete platiť už len za overenie podpisov u notára, alebo na matrike. Pri jednosobovej s.r.o. je potrebné overiť 3 podpisy, pri 2 osobovej s.r.o. je to 8 podpisov. U notára sa platí maximálne 2,87 € za podpis, na matrike to je 1,5 € za podpis.


Okrem vyplnenia nášho dotazníka, ktorý obdržíte po registrácii, je potrebné podpísať dokumenty (časť z nich u notára / na matrike), zaniesť žiadosť o súhlas správcu dane so zápisom spoločníka do obchodného registra na daňový úrad (žiadosť Vám pripravíme) a otvoriť si účet na ktorý sa splatí základné imanie.


Klientom garantujeme prípravu dokumentov do 3 hodín od zaslania dotazníka. Väčšinou od nás obdržíte hotové dokumenty aj s inštrukciami do 1 hodiny.


 

Okrem platného občianskeho preukazu nepotrebujete k založeniu s.r.o. nič. Všetky dokumenty Vám pripravíme my.


Do banky je potrebné zobrať zakladajúci dokument s.r.o. (zakladateľska listina / spoločeská zmluva) s osvedčeným podpisom. Účet otvára ustanovený správca vkladu.

Je možné zložiť imanie aj na súkromný účet?

Možné to teoreticky je, ale nemôžeme zaručiť, že to prejde cez súd. Niektorí sudcovia to môžu zamietnuť. Ideálny je preto novozaložený firemný účet.


Nie, papierový register trestov pre občanov SR obdory živnostenského podnikania ani nemôžu prijímať, preto je potrebné iba vyplniť v našom registračnom dotazníku údaje o rodičoch. Výpis z registra trestov si následne elektronicky vyžiadajú pracovníci na odbore živnostenského podnikania pri spracovávaní Vašej žiadosti.


Za voľné živnosti podávané elektronicky sa neplatí žiaden poplatok navyše. Za viazané a remeselné živnosti účtujeme 10 € / ks.


 

Zapísať si môžete neobmedzený počet živností,  resp. na obchodný register sa dá zapísať na jeden krát najviac 99 predmetov podnikania. Je však na zvážení ako seriózne pôsobí firma ak má predmetov veľmi veľa.


Áno, celý proces máme nastavený tak, že všetko viete vybaviť cez internet, poprípade telefón.


Na spoločníkov sa nevzťahuje žiadne obmedzenie. Je potrebné aby overil svoj podpis na zakladateľskom dokumente zákonným spôsobom.


  

Áno, za predpokladu že je občanom EÚ, v tom prípade je potrebné predložiť výpis z registra trestov z krajiny trvalého pobytu, preložený do slovenčiny. Ak sa jedná o cudzieho štátneho príslušníka s právom na pobyt v SR, je potrebné doložiť papierový výpis z registra trestov na Slovensku (vydáva generálna prokuratúra, alebo pobočky Slovenskej pošty).


Nie, vo vlastnej s.r.o. nemusíte byť zamestnaný. Môžete pracovať ako konateľ bez odmeny.


Teoreticky to možné je, ale ešte sme nemali prípad, kedy sme klientovi nezapísali s.r.o. do obchodného registra. Ak je čistý register trestov (pre ekonomické a hospodárske trestné činy) a všetky dokumenty sú právoplatné, údaje klienta sedia s registrom obyvateľstva, nieje dôvod na nezapísanie s.r.o. do obchodného registra.