Úvod


 Založenie, zmeny, zlúčenie a výmaz S.R.O.

Založenie a zmeny s.r.o. z pohodlia domova aj bez osobného stretnutia. Vypracovanie potrebných dokumentov do 3 hod. Zmeny týkajúce sa obchodných podielov spoločníkov, základného imania spoločnosti, vymenovanie a odvolanie z funkcie konateľa, zmena sídla spoločnosti, doplnenie predmetov činnosti, zmeny týkajúce sa prokúry, zlúčenie spoločnosti a výmaz spoločnosti z ORSR ( aj zadĺžené s.r.o.).


S.R.O.-čky na kľúč do 3 hodín –  vypracovanie dokumentov a komunikácia s úradmi

Založenie spoločnosti podľa vašich požiadaviek, poskytnutie všetkých služieb spojených so založením spoločnosti, vyhotovenie zakladateľských zmlúv a právnych dokumentov potrebných na založenie a zápis spoločnosti do obchodného registra, ohlásenie a vybavenie živnostenských listov, podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.